O gotowaniu dla dziecka, parówkach i sympatycznym golasku